มาตรการ 1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียรายงานภายใน 24 ชั่วโมง
     » ข้อมูลสรุปผล รายจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่
     » ข้อมูลรายจังหวัด อำเภอ และรายละเอียดผู้ป่วย


 
  มาตรการ 3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียได้รับการสอบประวัติภายใน 3 วัน
     » ข้อมูลสรุปผล รายจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่
     » ข้อมูลรายจังหวัด อำเภอ และรายละเอียดผู้ป่วย


 
  มาตรการ 7ร้อยละของกลุ่มบ้านที่มีรายงานผู้ป่วยรายสัปดาห์และได้รับการตอบโต้ ภายใน 7 วัน
     » ข้อมูลสรุปผล รายจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่
     » ข้อมูลรายจังหวัด อำเภอ และรายละเอียดผู้ป่วย